Пра нас

Шаноўныя сяброўкі!

Радыя вітаць вас на інтэрнет-старонцы сацыяльна актыўных жанчын г.Магілёва. Жаночы Рух Магілёўшчыны аб’ядноўвае жанчын-прафесіяналаў з грамадскіх аб’яднанняў Магілёўшчыны, якія ажыццяўляюць гендэрныя, эканамічныя і культурныя асветніцкія праграмы праз клубную форму дзейнасці і творчы падыход.

Мы працуем, каб жанчына была:

 • ШЧАСЛІВАЙ у сям’і, дзе закладаюцца асновы фізічнага і духоўнага здароўя;
 • ПАСПЯХОВАЙ у прафэсіі, дзе яна з’яўляецца самадастатковай, рэалізаванай і канкурэнтназдольнай на рынку працы;
 • АКТЫЎНАЙ у грамацтве, дзе закладаюцца асновы падвышэння яе лідэрскага патэнцыялу, пісменнасці ў сфэрах правоў жанчын, псіхалогіі і  дэмакратыі.

Мэта руху – павышэнне патэнцыялу жанчыны, пашырэнне яе магчымасцяў уплываць на свой лёс і быць актыўнай у грамацтве праз адукацыю і паслятрэнінгавую падтрымку.

Задачы:

 1. Узмацненне грамадскай актыўнасці жанчыны і яе лідэрскага патэнцыялу;
 2. Выхаванне моладзі на каштоўнасцях гендэрнай роўнасці і дэмакратыі;
 3. Павышэнне самаацэнкі і самапавагі жанчыны да самой сябе;
 4. Дапамога жанчынам распачаць і ўтрымаць свой бізнес;
 5. Змяненне стаўлення грамацтва да ролі жанчыны;
 6. Абуджэнне цікавасці да нацыянальнай культуры;

 

Накірункі дзейнасці Жаночага Руху Магілёўшчыны:

 • Гендэрная асвета, праз жаночы клуб, дзе ствараецца суполка сацыяльна актыўных жанчын Магілёва, якія абмяркоўваюць важныя для іх праблемы і дзеляцца сваім досведам.  Эксепрты ладзяць асветніцкія семінары\ тренінгі па жаночаму лідэрству і гендернай палітыцы ў прафесійнай, сямейнай і грамадскай сфэрах нашага жыцця. ПРЫНЦЫП ДЗЕЙНАСЦІ КЛУБА: прыходце да нас з тэмай, якая вартая абмеркавання; МЫ знаходзім эксперта, які дапаможа вырашыць вашую праблему; ВЫ прыводзіце аднадумцаў. 
 • Жанчына і яе ўласны бізнес
 • Культурніцкія мерапрыемствы для развіцця і прасоўвання ў грамацтва нацыянальных каштоўнасцяў.

Шчаслівая жанчына – Шчаслівая сям’я – Шчаслівае грамацтва – Шчаслівая нацыя! Пачнем з Магілёва! – это слоган

 

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ

Калі Вы неабыякава ставіцеся да сябе, сваёй сям’і і ўсяму таму, што вакол Вас; і таму больш, жадаеце штосьці палепшыць альбо змяніць,

ЛІСТУЙЦЕ: Praleska.woman@gmail.com

 

Women program “Praleska” is a civil society organization (CSO) of women-professionals who realize culture and education programs through club activity and creative approach. It was founded in 2009.

“Praleska” mission is to make a woman

HAPPY in the family, where there are bases for physical and moral health;

SUCCESSFUL in her profession, where she is self-sufficient, realized and competitive at labor market;

ACTIVE in the society, where she shapes principles of leadership potential, literacy in the fields of women rights, psychology and democracy.

We deal with raising of leadership women potential, enlargening of her influence on her fate and being active in the society,

 

Миссия организации – сделать женщину счастливой в семье, успешной в профессии и активной в обществе.

Цель организации – повышение потенциала женщины, расширение её возможностей влиять на свою судьбу и быть активной в обществе через обучение и послетренинговую поддержку.

Задачи организации:

 1. Усиление социальной активности женщины и её лидерского потенциала;
 2. Воспитание молодёжи на ценностях гендерного равенства и демократии;
 3. Пробуждение интереса к национальной культуре;
 4. Изменение отношения общества к роли женщины;
 5. Повышение самооценки и самоуважения женщины к самоё себе.

Направления деятельности женской программы “Пралеска”: а) Клубная деятельность, где создаётся сообщество социально активных женщин Могилёва; б) Культурные мероприятия для развития и продвижение в общество национальных ценностей; в) Просветительская школа для молодёжи.